Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za wybranie naszej firmy design hostel LOFT 22 Agata Brodzińska, prowadzącej działalność jako design hostel LOFT 22 (“LOFT22”, „my”, „nas”, „nasz”). Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe i Twoje prawo do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o ochronie prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem https://loft22.pl/ . Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową https://loft22.pl/ („Serwis”), a bardziej ogólnie korzystasz z naszych usług („Usługi”, w tym Serwis), doceniamy, że powierzasz nam swoje informacje osobiste. Bardzo poważnie podchodzimy do Twojej prywatności. W niniejszej informacji o ochronie prywatności staramy się wyjaśnić Ci w możliwie najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz w związku z nimi prawa. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na uważne przeczytanie, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, natychmiast zaprzestań korzystania z naszych Usług. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują naszą Witrynę), a także wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń. Przeczytaj uważnie niniejszą informację o ochronie prywatności, ponieważ pomoże Ci ona zrozumieć, co robimy z informacjami, które zbieramy.

SPIS TREŚCI

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?
JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?
CZY TWOJE INFORMACJE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE KOMUŚ?
KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE INFORMACJE?
CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?
CZY UŻYWAMY GOOGLE MAPS PLATFORM APIS?
JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWE?
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?
JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE INFORMACJE?
CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?
JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?
KONTROLA FUNKCJI NIE ŚLEDZENIA
CZY AKTUALIZUJEMY TO OGŁOSZENIE?
JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?
W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, ZAKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE?

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz. Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, rejestrując się w Witrynie, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w Witrynie lub w inny sposób, gdy kontaktujesz się z nami. Dane osobowe, które zbieramy, zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Witryną, dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować: Dane osobowe podane przez Ciebie. Zbieramy nazwiska; numery telefoniczne; adresy e-mail; nazwy użytkownika; Hasła; preferencje dotyczące kontaktu; adresy rozliczeniowe; numery kart debetowych / kredytowych; numer dowodu osobistego; adres; i inne podobne informacje. Dane dotyczące płatności. W przypadku dokonywania zakupów możemy gromadzić dane niezbędne do przetworzenia płatności, takie jak numer instrumentu płatniczego (np. Numer karty kredytowej) oraz kod bezpieczeństwa powiązany z instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez PayU. Możesz znaleźć ich linki do informacji o polityce prywatności tutaj: https://payu.in/privacy-policy. Dane logowania do mediów społecznościowych. Możemy zapewnić Ci możliwość rejestracji u nas przy użyciu danych Twojego istniejącego konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub inne konto w mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w ten sposób, zbierzemy Informacje opisane w sekcji „JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGINY SPOŁECZNOŚCIOWE” poniżej. Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych. Informacje zbierane automatycznie W skrócie: Niektóre informacje – takie jak adres protokołu internetowego (IP) i / lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia – są zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej witryny. Automatycznie zbieramy określone informacje, gdy odwiedzasz, używasz lub poruszasz się po Witrynie. Informacje te nie ujawniają Twojej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszej Witryny oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszej strony internetowej oraz do naszych wewnętrznych analiz i celów raportowania. Podobnie jak wiele firm zbieramy informacje również za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Gromadzone przez nas informacje obejmują: Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje dotyczące usług, diagnostyki, użytkowania i wydajności, które nasze serwery automatycznie gromadzą, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Witryny lub z niej korzystasz, i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od sposobu interakcji W przypadku nas te dane dziennika mogą obejmować adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o Twojej aktywności w Witrynie (takie jak znaczniki daty / czasu związane z użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne działania bierzesz, np. z jakich funkcji korzystasz), informacje o zdarzeniach dotyczących urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awaryjnymi”) i ustawienia sprzętu). Dane urządzenia. Gromadzimy dane z urządzeń, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Witryny. W zależności od używanego urządzenia, dane te mogą obejmować informacje, takie jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizację, typ przeglądarki, model sprzętu Dostawca usług internetowych i / lub operator komórkowy, system operacyjny i konfiguracja systemu Informacja. Dane lokalizacji. Gromadzimy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. Ilość gromadzonych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Witryny. Na przykład możemy wykorzystywać GPS i inne technologie do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z zezwalania nam na gromadzenie tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, wykonaniu naszej umowy z Tobą, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i / lub Twojej zgody. Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszej Witryny do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i / lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Przy każdym celu wymienionym poniżej wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy. Wykorzystujemy informacje, które zbieramy lub otrzymujemy: Aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania. Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto z nami z kontem strony trzeciej (takim jak konto Google lub Facebook), wykorzystamy informacje, które pozwoliłeś nam zebrać od tych stron trzecich, aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania w celu wykonania kontrakt. Zobacz sekcję poniżej zatytułowaną „JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWE”, aby uzyskać dalsze informacje. Aby opublikować referencje. W naszej Witrynie publikujemy referencje, które mogą zawierać dane osobowe. Przed wysłaniem opinii uzyskamy Twoją zgodę na wykorzystanie Twojego imienia i nazwiska oraz treści opinii. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoją opinię, skontaktuj się z nami pod adresem rezerwacje@loft22.pl i pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko, lokalizację referencji oraz dane kontaktowe. Poproś o opinię. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby poprosić o opinię i skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania z naszej Witryny. Aby umożliwić komunikację między użytkownikami. Możemy wykorzystywać Twoje informacje, aby umożliwić komunikację między użytkownikami za zgodą każdego użytkownika. Zarządzanie kontami użytkowników. Możemy wykorzystywać Twoje dane w celu zarządzania naszym kontem i utrzymywania go w dobrym stanie. Aby wysłać do Ciebie informacje administracyjne. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci informacje o produktach, usługach i nowych funkcjach i / lub informacje o zmianach w naszych warunkach i zasadach. Aby chronić nasze usługi. Możemy wykorzystywać Twoje dane w ramach naszych starań, aby nasza Witryna była bezpieczna (na przykład do monitorowania oszustw i zapobiegania im). Aby egzekwować nasze warunki i zasady do celów biznesowych, w celu przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych lub w związku z naszą umową. Odpowiadanie na wnioski prawne i zapobieganie krzywdom. Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inne żądanie prawne, być może będziemy musieli sprawdzić posiadane przez nas dane, aby ustalić, jak odpowiedzieć. Realizuj swoje zamówienia i zarządzaj nimi. Możemy wykorzystywać Twoje dane do realizacji i zarządzania Twoimi zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Witryny. Administrowanie losowaniami nagród i konkursami. Możemy wykorzystywać Twoje dane do zarządzania losowaniami nagród i konkursami, jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w naszych konkursach. Dostarczanie i ułatwianie dostarczania usług użytkownikowi. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby zapewnić Ci żądaną usługę. Odpowiadanie na zapytania użytkowników / oferowanie wsparcia użytkownikom. Możemy wykorzystywać Twoje informacje, aby odpowiadać na Twoje zapytania i rozwiązywać wszelkie potencjalne problemy, które możesz mieć podczas korzystania z naszych Usług. Aby wysyłać Ci wiadomości marketingowe i promocyjne. My i / lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przesyłasz, do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. Na przykład przy wyrażaniu zainteresowania w celu uzyskania informacji o nas lub naszej Witrynie, zapisania się na marketing lub w inny sposób kontaktując się z nami, będziemy zbierać od Ciebie dane osobowe. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych marketingowych wiadomości e-mail w dowolnym momencie (zobacz „JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI” poniżej). Dostarczaj ukierunkowane reklamy. Możemy wykorzystywać Twoje informacje do opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam (oraz współpracy z osobami trzecimi, które to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i / lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności.

CZY TWOJE INFORMACJE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE KOMUŚ?

W skrócie: Udostępniamy informacje wyłącznie za Twoją zgodą, w celu przestrzegania prawa, świadczenia usług, ochrony Twoich praw lub wypełniania zobowiązań biznesowych. Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy w oparciu o następującą podstawę prawną: Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych. Wykonanie umowy: W przypadku, gdy zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia warunków naszej umowy. Obowiązki prawne: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, aby zachować zgodność z obowiązującym prawem, żądaniami władz, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu ( w tym w odpowiedzi na władze publiczne w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa). Istotne interesy: Możemy ujawnić Twoje informacje, jeśli uważamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z potencjalnymi naruszeniami naszych zasad, podejrzewanymi oszustwami, sytuacjami obejmującymi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalną działalnością lub jako dowód w spory sądowe, w które jesteśmy zaangażowani. Mówiąc dokładniej, możemy potrzebować przetworzyć Twoje dane lub udostępnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach: Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub w trakcie negocjacji jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie. Sprzedawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu i potrzebują dostępu do takich informacji, aby wykonać tę pracę. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia w Witrynie, co umożliwi im gromadzenie w naszym imieniu danych dotyczących sposobu interakcji użytkownika z naszą Witryną w czasie. Informacje te mogą być wykorzystywane, między innymi, do analizowania i śledzenia danych, określania popularności określonych treści, stron lub funkcji oraz lepszego zrozumienia aktywności online. O ile nie zostało to inaczej określone w niniejszym zawiadomieniu, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie handlujemy żadnymi Twoimi danymi stronami trzecimi w celach promocyjnych. Zawarliśmy umowy z naszymi podmiotami przetwarzającymi dane, które mają na celu pomóc chronić Twoje dane osobowe. Oznacza to, że nie mogą nic zrobić z Twoimi danymi osobowymi, chyba że poinstruujemy ich, aby to zrobili. Nie udostępnią również Twoich danych osobowych żadnej organizacji poza nami. Zobowiązują się również do ochrony danych, które przechowują w naszym imieniu i do przechowywania ich przez okres, który im polecimy

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Udostępniamy informacje tylko następującym stronom trzecim. Udostępniamy i ujawniamy Twoje dane tylko następującym stronom trzecim. Skategoryzowaliśmy każdą stronę, abyś mógł łatwo zrozumieć cel naszych praktyk gromadzenia i przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzaliśmy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę i chcesz cofnąć zgodę, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji poniżej zatytułowanej „JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?”. Reklama, marketing bezpośredni i zdobywanie potencjalnych klientów Google AdSense Zezwalaj użytkownikom na łączenie się z ich kontami osób trzecich Konto na Facebooku, konto Google i konto na Instagramie Faktura i rozliczenia PayU Platformy retargetingowe Remarketing na Facebooku, Google Analytics Remarketing i Google Ads Remarketing Rejestracja i uwierzytelnianie konta użytkownika Logowanie na Facebooku i Google OAuth 2.0 Analityka internetowa i mobilna Google Analytics Monitorowanie wydajności witryny Wartownik Testowanie witryn internetowych Optymalizator witryny Google i Konsola Google Play

CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA? 

W skrócie: możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji. Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Ustawione są szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób używamy tych technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie w naszej Informacji o plikach cookie.

CZY UŻYWAMY GOOGLE MAPS PLATFORM APIS?

W skrócie: tak, używamy interfejsów API Google Maps Platform w celu zapewnienia lepszej obsługi. Ta Witryna korzysta z interfejsów API Google Maps Platform, które podlegają Warunkom korzystania z usług Google. Warunki korzystania z usługi Google Maps Platform można znaleźć tutaj. Aby dowiedzieć się więcej o Polityce prywatności Google, skorzystaj z tego linku.

JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWE?

W skrócie: jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować się do naszych usług za pomocą konta w mediach społecznościowych, możemy mieć dostęp do pewnych informacji o Tobie. Nasza strona internetowa oferuje możliwość rejestracji i logowania przy użyciu danych konta w mediach społecznościowych strony trzeciej (takich jak loginy na Facebooku lub Twitterze). Tam, gdzie zdecydujesz się to zrobić, otrzymamy określone informacje o Tobie od dostawcy mediów społecznościowych. Informacje profilowe, które otrzymujemy, mogą się różnić w zależności od danego dostawcy mediów społecznościowych, ale często obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, listę znajomych, zdjęcie profilowe, a także inne informacje, które zdecydujesz się upublicznić na takiej platformie mediów społecznościowych. Informacje, które otrzymamy, będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności lub w inny sposób wyjaśnionych w odpowiedniej Witrynie. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za inne sposoby wykorzystania danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób zbierają, wykorzystują i udostępniają Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób możesz ustawić swoje preferencje prywatności w ich witrynach i aplikacjach.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (np. Wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszego zawiadomienia nie będzie wymagał od nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż okres, w którym użytkownicy mają u nas konto. Gdy nie będziemy mieć ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.

JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i starań, aby zabezpieczyć Twoje informacje, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieuprawnione strony trzecie nie będą w stanie pokonać nasze zabezpieczenia i niewłaściwie zbierać, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować informacje. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do iz naszej Witryny odbywa się na Twoje własne ryzyko. Dostęp do Witryny należy uzyskiwać wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

CZY ZBIERAMY INFORMACJE OD NIELETNICH?

Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich. Korzystając z Witryny, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub jesteś rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Witryny przez osobę niepełnoletnią pozostającą na utrzymaniu. Jeśli dowiemy się, że zebrano dane osobowe od użytkowników w wieku poniżej 18 lat, zdezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione kroki w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem rezerwacje@loft22.pl .

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: w niektórych regionach, na przykład w Europejskim Obszarze Gospodarczym, przysługują Ci prawa, które zapewniają większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie. W niektórych regionach (np. W Europejskim Obszarze Gospodarczym) przysługują Ci określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Może to obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii Twoich danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenie przetwarzania danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby złożyć taką prośbę, pl z łatwością skorzystaj z danych kontaktowych podanych poniżej. Rozpatrzymy i zareagujemy na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem, ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o inne podstawy prawne niż zgoda. Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html. Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące swoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas e-mail na adres rezerwacje@loft22.pl. informacje o koncie Jeśli w dowolnym momencie zechcesz przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć swoje konto, możesz: Zaloguj się do ustawień swojego konta i zaktualizuj swoje konto użytkownika. Na Twoją prośbę o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować niektóre informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać w dochodzeniach, egzekwować nasze Warunki użytkowania i / lub przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych. Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszej Witryny. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców w naszej Witrynie, należy odwiedzić stronę http://www.aboutads.info/choices/. Rezygnacja z marketingu e-mailowego: Możesz w dowolnym momencie wypisać się z naszej marketingowej listy e-mailowej, klikając link rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych poniżej. Następnie zostaniesz usunięty z marketingowej listy e-mailowej – możemy jednak nadal komunikować się z Tobą, na przykład w celu wysyłania Ci wiadomości e-mail związanych z usługami, które są niezbędne do administrowania kontem i korzystania z niego, w celu odpowiadania na zgłoszenia serwisowe lub w innych celach celów niemarketingowych. Aby zrezygnować w inny sposób, możesz: Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych informacji kontaktowych.

KONTROLA FUNKCJI NIE ŚLEDZENIA

Większość przeglądarek internetowych i niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych o czynnościach związanych z przeglądaniem online. Na tym etapie żaden jednolity standard technologiczny rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT nie został sfinalizowany. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje, że nie chcesz być śledzony online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

CZY AKTUALIZUJEMY TO OGŁOSZENIE?

W skrócie: tak, zaktualizujemy to powiadomienie w razie potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami. Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja zostanie wskazana przez aktualizację ed „Zmieniona” data, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub wysyłając powiadomienie bezpośrednio. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby uzyskać informacje o tym, jak chronimy Twoje dane.

JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszego zawiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres rezerwacje@loft22.pl.pl lub listownie na adres: design hostel LOFT 22 PUH REMBUDAN Andrzej Brodziński, ul. Warszawska 22, 05-140 Stasi Las, NIP: 1250007073.

JAK MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE, KTÓRE GROMADZIMY OD CIEBIE?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju, możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub usunąć je w pewnych okolicznościach. Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, napisz na adres: rezerwacje@loft22.pl

Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 30 dni.